Schrijven voor e-learning: Tips om te motiveren en inspireren
woensdag 17 juni 2015
In een online training kun je niet bouwen op het enthousiasme van een docent of trainer om de stof interessant over te brengen. De tekst en visuals op het beeldscherm moeten de cursist motiveren om te leren. 

Iedere tekst heeft het doel om een bepaalde boodschap over te brengen aan de lezer. Het doel wordt bereikt wanneer een lezer zich kan inleven en geïnspireerd raakt. Teksten in e-learning hebben een heel belangrijk doel: kennisoverdracht. Met de didactiek op de voorgrond wordt wel eens vergeten dat zo'n training ook lekker weg moet lezen. Hoe schrijf je teksten voor e-learning die motiveren en inspireren? Hier volgen enkele tips voor het creëren van maximaal enthousiasme in teksten met behoud van een optimaal leereffect. 

Een treffende introductie 
Raakt de cursist geïnspireerd om de module te bestuderen of wordt het een moetje? In de introductie maak je het verschil. Een opsomming van leerdoelen is een goede manier om de cursist duidelijk te maken wát hij of zij gaat leren, maar vergeet vooral ook niet duidelijk te maken waarom de cursist dit zou moeten wí­llen leren. Beschrijf in iedere introductie wat het volgen van de module oplevert en vertaal dit naar de dagelijkse praktijk.

Hapklare bits and bites 
Veel taaie stof? Zorg voor hapklare bits and bites! Koppen, alinea's en opsommingen en grafieken geven de tekst een duidelijke structuur. De cursist kan de module scannen en relevante onderdelen bestuderen. Sommige informatie beklijft beter in beelden. Aarzel dan ook niet om je tekst af te wisselen met grafieken, infographics en andere afbeeldingen. 

Are you talking to me?! 
Zorg dat de cursist zich aangesproken voelt. Gebruik daarbij veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Probeer je écht in te leven in de cursisten. Wat willen zij weten? Wat vinden zij belangrijk? Een gedegen cursusontwerp zal hier invulling aan geven, maar doe als schrijver vooral ook je eigen research. Gebruik storytelling of zelfs storymaking om de cursist mee te nemen in een verhaal. 

De gouden regel 
De gouden regel voor het schrijven voor e-learning: Doe geen aannames. Vermijd woorden als 'makkelijk', 'simpel' en 'eenvoudig' in de instructies. Ga er never ever vanuit dat de cursist 'dat wel snapt'. Zorg ervoor dat de tekst duidelijk is voor het minimale kennisniveau. Dus niet 'met de muis naar de rechter bovenhoek', maar 'met de cursor naar de rechter bovenhoek'. Dit betekent niet dat je belerend of betuttelend moet zijn, maar helder en duidelijk. 

Vergeet niet dat de letters op je beeldscherm jouw voornaamste hulpmiddel zijn om de cursist te motiveren voor het onderwerp. Zet creativiteit en inlevingsvermogen in om het leereffect te vergroten. En houd altijd in gedachten voor wie je schrijft: Leren is leuk! 

Wat is volgens jou de beste manier om een cursist te motiveren met tekst voor e-learning? Deel jouw visie in de reacties.